Portal eRejestracja


UWAGA PACJENCI KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA

!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

 

PRZEZ e-rejestrację MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ ZARÓWNO NA TELEPORADE JAK I NA WIZYTĘ W GABINECIE

UPRZEJMIE PROSIMY O WSKAZANIE W POLU UWAGI CZY WIZYTA MA SIĘ ODBYĆ W FORMIE TELEPORADY CZY WIZYTY GABINETOWEJ

E-rejestracja może nastąpić do lekarza do którego pacjent złożył deklarację wyboru.

 

 

Teleporady w ramach POZ w przypadku rejestracji elektronicznej w systemie e-rejestracji udzielane są przy użyciu:

 

Systemu łączności: rozmowa telefoniczna - opis działania: pacjent wybiera w systemie e-rejestracji datę teleporady w przypadku potrzeby uzyskania telefonicznej porady medycznej.

Lekarz POZ za pośrednictwem połączenia telefonicznego udziela teleporady na wskazany przez pacjenta numer telefonu.

 

Bez względu na to, jaki jest powód braku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, w przypadku wystąpienia takich okoliczności tj. braku kontaktu z pacjentem w określonym terminie teleporady obowiązkowo wykonać należy minimum 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut.

 

W przypadku konieczności udzielenia świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (w gabinecie lub w miejscu zamieszkania pacjenta) lekarz ustala z pacjentem datę i godzinę udzielenia pacjentowi świadczenia. W Krzeszowickim Centrum Zdrowia istnieje możliwości skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w sytuacji kiedy jest to niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta który uniemożliwia zrealizowanie świadczenia w formie teleporady.

 

 

W przypadku konieczności zamówienia leków w ramach kontynuacji leczenia pacjent może zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia osobiście w rejestracji, telefonicznie na numer właściwej rejestracji POZ oraz elektronicznie wysyłając wiadomość mailową na właściwy adres mailowy rejestracji POZ.

Adresy mailowe do poszczególnych poradni POZ

 

Poradnia POZ Krzeszowice dorośli

recepty@kczkrzeszowice.pl

 

Poradnia POZ WOZ Nowa Góra

receptyng@kczkrzeszowice.pl

 

Poradnia POZ WOZ Zalas

receptyzalas@kczkrzeszowice.pl

 

Poradnia POZ WOZ Tenczynek

receptytenczynek@kczkrzeszowice.pl

 

 

 

 

O wystawieniu recept na poszczególne leki w ramach kontynuacji leczenia decyduje lekarz. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Kody do recept w ramach kontynuacji leczenia podawane są na wskazany przez pacjenta numer telefonu (również kody do recept zamówionych drogą elektroniczną)

 

eRejestracja do  gabinetów POZ dla pacjentów zadeklarowanych do Krzeszowickiego Centrum Zdrowia

 

Osoby posiadające konto w eRejestracji do poradni specjalistycznych

proszone są o założenie nowego odrębnego konta w eRejestracja do poradni POZ Krzeszowickiego Centrum Zdrowia